Allerød Retshjælp

Allerød Retshjælp er en nystiftet forening, der på frivillig basis har til formål at yde gratis juridisk rådgivning til Allerøds borgere. Foreningen er uafhængig økonomiske og partipolitiske aktører.

Den juridiske rådgivning vil primært blive ydet telefonisk og i forbindelse med fysiske møder. Skriftlig rådgivning, herunder rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af breve til myndigheder, ydes kun undtagelsesvis og efter aftale med den enkelte borger.

Det faglige fokus i foreningens rådgivning vil være:

  • Udlændingeret
  • Socialret
  • Forvaltningsret
  • Generel erhvervsret

Nærmere information om tid, sted og kontaktoplysninger kommer snarest.